Pressmeddelande 2020-11-19

Baked inleder ett nytt samarbete med musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). SAMI går in som delägare i Baked för att kunna erbjuda en helhetslösning för musikanvändare på den svenska marknaden.

 

Samarbetet vilar på gemensamma grundpelare. Värdet av upphovsrättsskyddad kultur och kvalitativ curation. Partnerskapet ger Baked en möjlighet att växa efter en lång utvecklingsprocess, vilket positionerar företaget främst i sitt skrå.

 

Med en bakgrund på, framför och vid sidan av scenen bottnar Baked i den svenska musikerns behov och villkor. Genom förståelse för varumärken och en stark kärlek till musik kan vi skapa värden för alla inblandade. Samarbetet med SAMI ger oss optimala förutsättningar för detta. Vi är övertygade om värdet av kvalitet och långsiktighet. Varumärkeskopplad musik måste inte bara vara “content”. Det kan och skall också vara kultur., säger Edvin Edvinsson, Head Of Curation på Baked.

 

Samarbetet ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder enkel access till en musikleverantör samtidigt som de betalar musikavgift så att artister och musiker får sin ersättning. En helhetslösning som inkluderar musiken och där man får alla kostnader på samma faktura, något som våra kunder länge har efterfrågat. Det förenklar och förbättrar för våra kunder, men sätter även SAMI i centrum av utvecklingen av det svenska musikekosystemet, säger Stefan Lagrell, VD på SAMI.

 

För mer information kontakta:
Edvin Edvinsson, Head Of Curation, Baked
0736 22 72 83, edvin@baked.se

 

Stefan Lagrell, VD, SAMI
08 453 34 70, stefan.lagrell@sami.se

 

Läs mer på sami.se

Contact

Clients & Projects: Fredrik Lindqvist
fredrik[at]baked.se | +46 702 02 10 97

 

Music & Content: Edvin Edvinsson
edvin[at]baked.se | +46 736 22 72 83

 

Tech & Innovation: Ola Hermansson
ola[at]baked.se | +46 739 52 59 54

 

Curator: Francisco Ramirez Franzén
francisco[at]baked.se

 

Curator: Cheyenne Esperi
cheyenne[at]baked.se