Happy Socks

David LaChapelle for Happy Socks from Happy Socks Official on Vimeo.

Vi satte ihop ljudkonceptet för Happy Socks pop-up satsning vintern 2013. Genom ett helhetsgrepp både på vad som låter och hur det låter förtydligade vi kampanjen, signerad Dave Lachapelle. Vi strävade efter en musikdesign som skulle vara inkluderande, lustfylld och kvalitativ. I ett samarbete med Zound industries tog vi också fram en teknisk plattform som baserades på högtalaren Marshall Hanwell.

• 2014/02/12

Comments are closed.