Gina Tricot

Sedan 2008 har vi sett till att Gina Tricot spelar musik som matchar varumärke och kampanjer. Hur det låter är en stor del av shoppingupplevelsen. I Gina Tricot’s fall har vårt arbete handlat om att kartlägga målgruppens relation till musik, och utifrån det ta fram butiksmusik som kommunicerar rätt sak till rätt människor. Allt utifrån ett recept vi knådat fram.

• 2014/02/18

Comments are closed.